درباره ما

شرکت کویر صافی جاوید یزد تولید کننده انواع فیلتر خودروهای سبک و مونتاژ کننده انواع کابین هوا،صافی بنزین می باشد.